گروه آموزشی کوشاهوش

گروه آموزشی کوشاهوش مجموعه‌ای است که تمرکز خود را در حوزه آموزش و پرورش هوش و تیزهوشان قرار داده است. عملکرد درخشان دانش‌آموزان مجموعه کوشاهوش نشان از موفقیت و برنامه ریزی درست ما در این راه بوده است.

تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است.

تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است.

تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است.

تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است.

تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است.

آخرین اخبار و رویداد‌های تیزهوشان

تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است. تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است.

تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است. تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است.

تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است. تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است.

تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است. تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است.

با ما در ارتباط باشید!

تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است. تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است.

موفقیت اتفاقی نیست

 تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است. تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است.‍‍‍

۲,۵۶۰

ساعت دوره آموزشی

۲۰،۰۰۰

فارغ التحصیل

۳۰

دوره آموزشی

۹،۷۰۰

دانش‌آموز

کتاب سنجش هوش و استعداد

تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است. تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است.

بازی‌های هوش و تست

باتوجه به تحقیقات علمی بخش بسیار مهمی از فرایند تکامل هوش با غنی سازی آموزشی و مسایل فرهنگی و محیط پویا مرتبط است. با فعالیت های مختلف آموزشی می توان به پرورش هوش و رشد و شکوفایی دانش آموزان کمک کرد.

 

تعدادی از نظرات بچه‌های کوشاهوش

قدردان اعتمادتان هستیم و منسجم‌تر از دیروز تلاش می‌کنیم

محمد نصیری

سال اول

آموزش آنلاین، یادگیری برنامه ریزی شده ای است که در آن معمولاً یادگیری و آموزش در محیط های جدا از هم صورت می گیرند. به همین دلیل آموزش آنلاین، به تکنولوژی های ارتباطی و نهادی برای طراحی و برنامه ریزی آموزش نیازمند است.

محسن صحافی

سال دوم

آموزش آنلاین، یادگیری برنامه ریزی شده ای است که در آن معمولاً یادگیری و آموزش در محیط های جدا از هم صورت می گیرند. به همین دلیل آموزش آنلاین، به تکنولوژی های ارتباطی و نهادی برای طراحی و برنامه ریزی آموزش نیازمند است.

محمدباقر تبریزی

سال سوم

آموزش آنلاین، یادگیری برنامه ریزی شده ای است که در آن معمولاً یادگیری و آموزش در محیط های جدا از هم صورت می گیرند. به همین دلیل آموزش آنلاین، به تکنولوژی های ارتباطی و نهادی برای طراحی و برنامه ریزی آموزش نیازمند است.

قاسم رادمان

سال چهارم

آموزش آنلاین، یادگیری برنامه ریزی شده ای است که در آن معمولاً یادگیری و آموزش در محیط های جدا از هم صورت می گیرند. به همین دلیل آموزش آنلاین، به تکنولوژی های ارتباطی و نهادی برای طراحی و برنامه ریزی آموزش نیازمند است.

امیر طالشی

سال اول

آموزش آنلاین، یادگیری برنامه ریزی شده ای است که در آن معمولاً یادگیری و آموزش در محیط های جدا از هم صورت می گیرند. به همین دلیل آموزش آنلاین، به تکنولوژی های ارتباطی و نهادی برای طراحی و برنامه ریزی آموزش نیازمند است.

محمد نصیری

سال اول

آموزش آنلاین، یادگیری برنامه ریزی شده ای است که در آن معمولاً یادگیری و آموزش در محیط های جدا از هم صورت می گیرند. به همین دلیل آموزش آنلاین، به تکنولوژی های ارتباطی و نهادی برای طراحی و برنامه ریزی آموزش نیازمند است.

آخرین مقالات آموزشی

تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است. تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است.

تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است. تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است.

تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است. تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است.

تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است. تا این لحظه داستان پُرفراز و نشیبی را روایت کرده اید؛ داستانی که امروز شما را به این‌جا کشانده است.

نمایندگی‌های کوشاهوش در سراسر ایران

قدردان اعتمادتان هستیم و منسجم‌تر از دیروز تلاش می‌کنیم

درباره گروه آموزشی کوشاهوش

گروه آموزشی کوشاهوش با هدف ارتقاء سطح هوش، کشف استعدادها و جهت دهی به نخبگان شکل گرفت. پرورش فرزندانی با توانایی و مهارت‌های بالا در تمامی ویژگی‌های هوش که بتوانند قدرتمند، هدفمند و سالم در عرصه‌های زندگی حرکت کنند هدف اصلی ما در گروه آموزشی کوشاهوش است. گروه آموزشی کوشاهوش با هدف ارتقاء سطح هوش، کشف استعدادها و جهت دهی به نخبگان شکل گرفت. پرورش فرزندانی با توانایی و مهارت‌های بالا در تمامی ویژگی‌های هوش که بتوانند قدرتمند، هدفمند و سالم در عرصه‌های زندگی حرکت کنند هدف اصلی ما در گروه آموزشی کوشاهوش است.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای موسسه کوشاهوش محفوظ است.
فیلدهای قابل نمایش را انتخاب کنید. بقیه فیلد ها مخفی خواهند شد
 • تصویر
 • کد محصول
 • نمره
 • قیمت
 • موجود
 • دسترسی
 • توضیح
 • عرض
 • اندازه
 • ویژگی ها
 • فیلد دلخواه
مقایسه
preloader